Pravidla

 • Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
 • Za extrémních podmínek (bouřka, stav mimořádného ohrožení, nouzový stav, pandemie Covid apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
 • Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 • Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky a pohybovali se jen v předem vymezených prostorech.
 • Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.behprotinasili.cz.

REGISTRACE

 • Registrace je platná až po jejím zaplacení, připsáním na účet Stopnito v plné výši nebo hotově v den konání běhu od 15.00 do 16.45 hodin v registračním stanu.

BĚH A STARTOVNÍ BALÍČKY

 • Startovní balíčky si účastníci mohou vyzvednout v den konáním běhu v zázemí startu, tj. v registračním stanu.
 • Startovní balíčky budou označeny muži/ženy a velikost trička. Jednotlivé velikosti bude možné si vybírat podle toho, jak si je budou běžci vyzvedávat až do vyčerpání požadovaných velikostí.
 • Nevyzvednuté balíčky NELZE vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.
 • Startovní čísla musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně. 
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu.
 • Je zakázáno jakkoliv si zkracovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
 • Pořadatel závodu zajišťuje úschovnu věcí a převlékárnu.
 • Občerstvení pro závodníky bude podáváno v průběhu závodu, v cíli a v zázemí.
 • Před během a po něm je možné zdarma využít masáž v masážním stanu Novida.